Sejarah Perkembangan dan Kemunduran 3 Kerajaan Islam di Abad Modern (1700-1800an)

Adiyana Adam, Abd Rahim Yunus, Syamsan Syukur

Abstract


Munculnya  tiga  kerajaan  Islam  terbesar   yang telah memebrikan  banyak kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam yaitu  Kerajaan  Turki  Usmani,  Kerajaan  Safawi di Persia  dan  Kerajaan  Mughal  di  India .  Kerajaan  Usmani  meraih  puncak  kejayaan  di  bawah kepemimpinan  Sultan  Sulaiman  Al-Qanuni  (1520-1566  M)  di  kerajaan  safawi,  Syah Abbas  I  membawa  kerajaan  tersebut  meraih  kemajuan  dalam  40  tahun  periode kepemerintahannya  dari  tahun  1588-1628  M.  Dan  di  Kerajaan  Mughal  meraih  masa keemasan  di  bawah  Sultan  Akbar  (1542-1605  M).  Tiga kerajaan tersebut disamping mengalami perkembangan yang pesat  dari berbagai bidang pemerintahan  juga mengalami kemunduran . Kemunduran yang di alamai berasal dari berbagai faktor yaitu faktor internal dan faktor Eksternal

 


Keywords


tiga kerajaan Islam

Full Text:

PDF

References


Ali, M. N. (2022). Kebijakan Politik Pemerintahan Shah Jahan di Kesultanan Mughal. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 6(2), 437-443.

Aniroh, A. (2021). Pendidikan Islam Masa Pertengahan (Studi Historis Pendidikan Di Kerajaan Usmani, Kerajaan Safawi Dan Kerajaan Mughal). AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya, 1(2).

Anjar, FirmanSyah. (2014) Kerajan Besar Islam. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.

As’adurrofik, Muhammad. (2017). Sejarah Peradaban Islam Tiga Kerajaan Besar. Al Fathonah Jurnal pendidikan dan Keislaman Vol. 6. No. 5 : 188–209.

Ashari, M. Z. A. H., Nor, M. R. M., Jamsari, E. A., Ahmad, M. Y., & Noh, N. C. (2020). Kedudukan Putera Raja Dalam Tadbir Urus Mughal: Tumpuan Terhadap Peranan Awrangzib. Al-Hikmah, 12(2), 115-136.

Desky, Harjoni. (2020). Kerajaan Safawi Di Persia Dan Mughal Di India Asal Usul, Kemajuan Dan Kehancuran. Tasamuh: Jurnal Studi Islam 8, No. 1 : 121–141.

K .Ali, A. (1997). Study Of Islamic History Terj. Gufran A.Mas’adi, Sejarah Islam Tarikh Pra Modern. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Lathifah, I., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Safawi di Persia. Islamic Education, 1(2), 54-61.

Lubis, D. E., Muhajir, A., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India. Islamic Education, 1(2), 41-46.

Megawati, Betti.(2020). Kerajaan Turki Ustmani.Tarbiyah Bil Qalam Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains IV, No. 1: 60–64.

Munir, Suharman. (2012). Sejarah Kelahiran, Perkembangan Dan Masa Keemasan Peradaban Islam. Yogyakarta: Deepublish.

Muzdalifah, E. (2021). Peranan Kerajaan Mughal Terhadap Perkembangan Peradaban Islam Di India .Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Putri, R., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan Pemikiran Islam pada Masa Turki Utsmani. Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, 7(1), 35-48.

Rizqiah, F., Liadi, F., & Husni, M. (2021). Transformasi Gerakan Sosial Dinasti Syafawiyah di Persia, 1301-1629. Syams: Jurnal Kajian Keislaman, 2(2), 68-84.

Rofii, M. S., & Zuhdi, M. L. (2020). Pengaruh Kejatuhan Khilafah Turki Utsmani terhadap Perubahan Paradigma Pembangunan Negara-Bangsa Indonesia. Jurnal Middle East and Islamic Studies, 7(1), 39-55.

Samsul, Munir, Amin. (2021). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: AMZAH.

Uliyah, T. (2021). Kepemimpinan Kerajaan Turki Utsmani: Kemajuan Dan Kemundurannya. JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Keislaman, 7(02), 324-333.
DOI: http://dx.doi.org/10.46339/altadabbur.v8i1.739

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 AL-TADABBUR

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.